Rekrutacja do bursy na rok 2020/21

bursa drzwiNowe dziewczyny, pragnące zamieszkać w naszej Bursie w roku szkolnym 2020/21, prosimy o kontakt telefoniczny: 695 637 473 lub 516 306 691.

Tegoroczne mieszkanki naszej bursy, które chciałyby kontynuować swój pobyt
w przyszłym roku, prosimy o wypełnienie kwestionariusza - który znajduje się poniżej. Kwestionariusz można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 26 czerwca. Prosimy o kontakt telefoniczny do wychowawczyń, w przypadku chęci osobistego dostarczenia dokumentu lub rezygnacji z miejsca w bursie w przyszłym roku. Niedostarczenie podania w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z mieszkania w bursie.

Pobierz Kwestionariusz do pobrania - dla kontynuujących pobyt w bursie