NOWY SAMORZĄD BURSY 2023/24

1Dnia 26 października br. w naszej Bursie odbyły się wybory do Samorządu. Komisja wyborcza otworzyła lokal – „pokój św. Anieli” i odbyło się głosowanie. Wybór był trudny, bo każda kandydatka mogłaby pełnić tę funkcje. Wszystkie mieszkanki Bursy obecne w tym dniu w Bursie oraz s, Dyrektor i wychowawczynie przystąpiły do głosowania. Ciekawości i emocji było dużo, kto zdobędzie większość głosów oraz zaufanie mieszkanek bursy.

W wyniku demokratycznych wyborów, w skład nowego Samorządu weszły :

Dominka - przewodnicząca
Marlena  - wiceprzewodnicząca
Agnieszka - skarbnik
Patrycja - sekretarz

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym koleżankom i życzymy powodzenia oraz kreatywności.
Dziękujemy też poprzedniemu Samorządowi za zaangażowanie i wytrwałą pracę w myśl SERVIAM, a także siostrom urszulankom, które wspierały samorząd w tej służbie.

22b2a33a46899a9b101213141515a1617181920