REKRUTACJA DO BURSY na rok 2021/22

wejście do bursyREKRUTACJA DO BURSY SIÓSTR URSZULANEK UR
Dziewczęta pragnące zamieszkać w naszej Bursie prosimy o złożenie kompletu wymaganych dokumentów:
- kwestionariusz osobowy, (z podpisami rodziców/opiekunów), do pobrania na stronie Bursy
- podanie o przyjęcie do placówki,( z podpisami rodziców/opiekunów), do pobrania na stronie Bursy
- opinia wychowawcy klasy,
- życiorys,
- zdjęcie legitymacyjne,
Przed przyjazdem do Bursy prosimy o wcześniejszy kontakt z Siostrami Wychowawczyniami:
s. Julia 695-637-473
s. Justyna 516-306-691

Czytaj więcej: REKRUTACJA DO BURSY na rok 2021/22