5 DZIEŃ

DZ555„Prawdziwą przyjaźń poznaje się w wielkiej potrzebie” (Rada ost. 24).

Św. Ambroży mówi "Wielka to radość dla człowieka mieć kogoś, przed kim można otworzyć serce i powierzyć mu swoje tajemnice. Dlatego chwalę cię, że wybrałeś wiernego przyjaciela, który raduje się twoją radością i smuci twoim smutkiem, który doradzi ci w cierpieniach". A św. Augustyn mówi, że przyjaźń, poprzez otwarcie serca, staje się pełna słodyczy. A jaka ma być ta przyjaźń między waszymi córkami, mówi ten sam św. Augustyn "Nie ma prawdziwej przyjaźni i prawdziwej wspólnoty, jeśli przyjaźń nie zespoli się z miłością". Słusznie więc mówi Seneka "Posiadanie rzeczy nie daje radości, jeśli się nie ma przyjaciela") (Legat 8)

Św. Anielo, wierna przyjaciółko każdego, kto do ciebie się zwraca, wyproś mi łaskę, abym tak jak Ty, był zaczynem miłości, dobroci i pokoju, wszędzie tam, gdzie Bóg mnie posyła. Wypraszaj mi wrażliwość serca, bym otwarty na natchnienia Ducha Świętego kroczył ścieżkami Woli Bożej. Niech wpatrzony w Chrystusa coraz bardziej przyjmuję Jego naukę i niech upodabniam się do Niego w miłości. Amen