3 DZIEŃ

dz3   „Proście Boga, by was oświecał, kierował wami i pouczał” (Rady, Prolog 7).

Święta Anielo, czuwaj nad dniami naszej młodości.

 Św. Anielo, wierna przyjaciółko każdego, kto do ciebie się zwraca, wyproś mi łaskę, abym tak jak Ty, był zaczynem miłości, dobroci i pokoju, wszędzie tam, gdzie Bóg mnie posyła. Wypraszaj mi wrażliwość serca, bym otwarty na natchnienia Ducha Świętego kroczył ścieżkami Woli Bożej. Niech wpatrzony w Chrystusa coraz bardziej przyjmuję Jego naukę i niech upodabniam się do Niego w miłości. Amen