1 DZIEŃ

too„Niech będą radosne, zawsze pełne miłości, wiary i nadziei w Bogu” (Reguła IX).
Aniela pragnęła, by radości i entuzjazmu wiary doświadczyli wszyscy wokół niej, dlatego uczyła pogłębionej relacji z Bogiem.

Św. Anielo, wierna przyjaciółko każdego, kto do ciebie się zwraca, wyproś mi łaskę, abym tak jak Ty, był zaczynem miłości, dobroci i pokoju, wszędzie tam, gdzie Bóg mnie posyła. Wypraszaj mi wrażliwość serca, bym otwarty na natchnienia Ducha Świętego kroczył ścieżkami Woli Bożej. Niech wpatrzony w Chrystusa coraz bardziej przyjmuję Jego naukę i niech upodabniam się do Niego w miłości. Amen